Steunpakketten: NOW 7 (of 5), TVL en uitstel belasting

 

Met grote teleurstelling hebben we de afgelopen weken ervaren. We worden als sector wederom keihard in de hoek gezet en geraakt door de maatregelen. De situatie vraagt wat van onze financiële en mentale weerbaarheid. Er zijn allerlei mogelijkheden met betrekking tot take-away en delivery; heel graag denken we daarin met u mee. We hebben het afgelopen jaar reeds veel horecabedrijven geholpen en alle informatie is bij ons beschikbaar.

Belangrijk is om te bekijken of en in welke mate u recht heeft op de steunmaatregelen. Naar aanleiding van de meest recente ontwikkelingen ten aanzien van corona wordt steeds meer duidelijk, hoe het steunpakket eruitziet voor getroffen sectoren. We kunnen stellen dat de steunmaatregelen verreweg van ideaal zijn en voor veel ondernemers niet afdoende zijn om de schade als gevolg van de vervroegde sluiting te compenseren. Maar de steun is voor veel van u erg welkom. Om optimaal gebruik te maken van de steun is het belangrijk te begrijpen dat het in sommige gevallen niet loont of zelfs averechts werkt als u het uiterste vraagt van uzelf en het team om omzet te genereren. Dat lichten we in deze brief toe.

Ook zetten we op een rij welke steunpakketten er thans in het leven zijn geroepen:

 • TVL
 • NOW 7 (of 5)
 • Uitstel van betaling belasting

Het is belangrijk om direct te beginnen met rekenen. Want doordat de overheid het minimale omzetverlies bijvoorbeeld op het verkrijgen van TVL op 20% stelt voor het gehele laatste kwartaal van 2021 ten opzichte van het laatste kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020, kan het zo zijn dat u achter het net vist als u enorm trekt aan de laatste euro omzet in uw bedrijf.

Als u bijvoorbeeld kerstboxen gaat maken waar wellicht een heel laag rendement mee gemaakt kan worden en dat u daardoor onder de TVL-/NOW-grens komt, kunt u zichzelf lelijk in de vingers snijden. Bovendien kunt u daardoor uw medewerkers niet de gelegenheid geven om eventuele spaar/overuren of vakantiedagen op te maken.


Even een kort rekenvoorbeeld met de TVL. Let op, NOW werkt anders:


 

U moet goed rekenen, zowel met de TVL als met de NOW (die net weer anders werkt). Heel weinig behaalde omzet in december betekent niet automatisch recht op TVL. In ons rekenvoorbeeld bedraagt dat al zo’n € 8.000,-. Want er wordt gekeken naar het gehele kwartaal, waarbij het goed mogelijk is dat uw omzet in oktober nog meer dan 100% is geweest. Laat dus niet uw gevoel hierover oordelen, maar reken vandaag! Zodoende kunt u de komende weken sturen in uw bedrijf en juiste financiële en operationele keuzes maken die u helpen wederom door deze tijd te komen.Er wordt mede op ons verzoek in Den Haag gesproken over de horeca voorraad vergoeding en we houden u natuurlijk op de hoogte over ontwikkelingen. Deze is namelijk niet geregeld op dit moment. Vries daarom voorraad in die daardoor lang houdbaar is.

We wensen u alle goeds en vertrouwen erop u hiermee te hebben geïnformeerd over de steunpakketten.

 

Aanvraag tijdelijke noodmaatregel overbrugging werkgelegenheid (NOW) periode 7 is open

De aanvraag voor de zevende periode NOW (november en december 2021) is open. De NOW 7 kunt u aanvragen van 13 december 2021 t/m 31 januari 2022. Ondernemers die tenminste 20% omzetverlies, vergeleken met 2019, hebben door de coronamaatregelen kunnen voor de maanden november en december 2021 de NOW 7 aanvragen. De NOW 7 kent de volgende kenmerken:

 • Er geldt een maximum omzetverlies van 90%;
 • De tegemoetkoming is voor een periode van 2 maanden;
 • Heeft u een tegemoetkoming ontvangen in de zesde aanvraagperiode? Dan hoeft u omzetverliesperiode niet aan te sluiten op de zevende aanvraagperiode. Deze periodes kunnen ook overlappen.
 • De tegemoetkoming is gebaseerd op uw loonsom in september 2021;
 • De loonsom wordt verhoogd met 40% (om extra kosten te compenseren) en vermenigvuldigd met het percentage verwacht omzetverlies in uw aanvraag;
 • De tegemoetkoming is 85% van dat bedrag;
 • De loonsom mag met maximaal 15% dalen ten opzichte van de loonsom in september 2021 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming;
 • Als u een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af, dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemer te begeleiden naar ander werk;
 • Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag tussen 27 november en 31 december 2021, dan heeft u de plicht dit te melden bij het UWV. U kunt dit melden t/m 31 januari 2022. Doet u dit niet, dan wordt de definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd.
 • U mag altijd een tegemoetkoming aanvragen, ook als u een aanvraag hebt gedaan voor eerdere aanvraagperiodes.
 • Bent u op of na 1 oktober 2021 gestart met uw bedrijf, dan heeft u geen recht op een tegemoetkoming.
 • Als u NOW ontvangt, dan gaat u ermee akkoord dat de naam van uw organisatie, de vestigingsplaats, het voorschot en de definitieve tegemoetkoming openbaar worden gemaakt in het Register NOW.
 

Referentieperiode bepalen en het percentage omzetverlies berekenen

Voor de berekening van het omzetverlies vergelijkt u de verwachte omzet in november en december 2021 met de omzet in een eerdere periode. Die eerdere periode wordt referentieperiode genoemd.

Welke referentieperiode voor u geldt hangt af van de startdatum van uw onderneming. Dit is de datum waarop uw bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.


Rekenvoorbeeld

In dit rekenvoorbeeld zijn we uitgegaan van de referentieperiode 2019.Op basis van bovenstaand rekenvoorbeeld zou u geen recht hebben op compensatie, omdat het minimale omzetverlies niet gehaald wordt. Reken nu alvast uit op hoeveel procent omzetverlies u verwacht uit te komen, zodat u hierop kan anticiperen. Wellicht is het het overwegen waard om niet alles op alles te zetten om uw omzet te maximaliseren. Beter is dan op uw medewerkers hun overuren en vrije dagen te laten opnemen. Houdt er wel rekening mee dat uw loonsom van november en december 2021 maximaal 15% lager mag zijn ten opzichte van de loonsom van september 2021. Dit heeft namelijk gevolgen voor de definitieve tegemoetkoming.

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL) 4e kwartaal 2021

Het kabinet heeft vanwege de nieuwe coronamaatregelen besloten om ook in het 4e kwartaal de TVL open te stellen voor ondernemers. De regeling TVL is er voor ondernemers die in het 4e kwartaal van 2021 minimaal 20% minder omzet hebben ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020.

De aanvraag wordt voor de kerstdagen geopend. De exacte datum is nog niet bekend.

De TVL Q4 (4e kwartaal) 2021 zal er als volgt uit komen te zien.

 • De subsidie wordt berekend aan de hand van het omzetverlies, het percentage vaste lasten van de sector en een vast subsidiepercentage van 100%;
 • Het minimale subsidiebedrag is € 1.500,- en het maximale subsidiebedrag is € 550.000,- voor MKB-bedrijven;
 • Een onderneming verwacht minimaal 30% omzetverlies in het 4e kwartaal van 2021 ten opzichte van het 4e kwartaal van 2019 of het 1e kwartaal van 2020. U kiest zelf welke referentieperiode voor u het meest gunstig is;
 • De vaste lasten zijn minimaal € 1.500,- per kwartaal, op basis van het percentage vaste lasten dat bij uw hoofdactiviteit hoort. Let op: het gaat om uw berekende vaste lasten en niet om de werkelijke vaste lasten;
 • De onderneming stond op 30 juni 2020 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, heeft een SBI-code en minimaal één vestiging in Nederland met een aparte voordeur van het huisadres;
 • Voor TVL Q4 2021 gaat het maximale bedrag voor staatssteun omhoog van € 1.8 miljoen naar € 2,3 miljoen. Dit geldt alleen voor TVL Q4 2021 en is niet van toepassing op eerdere TVL-periodes. Ondernemingen die de grens bereiken, ontvangen het bedrag tot € 2,3 miljoen.

In sommige gevallen heeft u een derdenverklaring of een accountantsproduct nodig. Als u onderneming tussen 16 maart 2020 en 30 juni 2020 is ingeschreven in de Kamer van Koophandel en u vraagt € 25.000,- of meer subsidie aan, dan heeft u bij de TVL aanvraag een derdenverklaring nodig. Bij uw aanvraag voegt u een verklaring van een onafhankelijke deskundige: een accountant, fiscalist of boekhouder. Bij een aanvraag van € 125.000,- of hoger heeft u, naast de derdenverklaring, een accountantsproduct nodig bij de aanvraag en bij de vaststelling. Let op: zonder de derdenverklaring en accountantsproduct kunt u de aanvraag niet afronden.

Afwijkende referentieperiodes

Voor een aantal ondernemingen geldt een andere referentieperiode:

 • Is uw onderneming gestart tussen 1 oktober 2019 en 31 december 2019, dan kunt u als referentieperiode kiezen uit Q1 2020 of Q3 2020;
 • Is uw onderneming gestart tussen 1 januari 2020 en 31 maart 2020, dan kunt u als referentieperiode kiezen uit Q2 2020 of Q3 2020;
 • Is uw onderneming gestart tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020, dan kunt u als referentieperiode alleen gebruik maken van Q3 2020;

RekenvoorbeeldU heeft de mogelijkheid om uit twee referentieperiodes te kiezen. Reken beide scenario’s uit en kies de meest gunstigste referentieperiode.

Zodra de aanvraag opengaat, dan zullen wij u hierover informeren. Bij de aanvraag is het van belang om onderstaande documenten bij de hand te hebben.

 • Identificatie: e-herkenning niveau 3 (of hoger) of DigiD;
 • Uw bedrijfsgegevens (KvK-nummer, e-mail, telefoon, etc.);
 • Uw contactgegevens;
 • Rekeningnummer en naam rekeninghouder;
 • Omzetgegevens.

Binnen 8 weken hoort u of de aanvraag goedgekeurd is. Zodra de aanvraag is goedgekeurd, staat het bedrag binnen 5 werkdagen op uw rekening. De bepaling van het definitieve subsidiebedrag volgt later.

Uitstel van betaling belastingen

Het betalingsuitstel wordt verlengd tot 1 februari 2022. Alle belastingen met een uiterste betalingsdatum vóór 1 februari 2022 hoeft u dus nog niet te betalen.

Moet u iets doen om (opnieuw) bijzonder uitstel te krijgen? Dit hangt af van uw situatie. Kijk hieronder wat voor u van toepassing is.

U heeft eerder bijzonder uitstel van betaling gekregen en u heeft uw belastingschuld nog niet volledig betaald. U krijgt automatisch weer bijzonder uitstel van betaling. U hoeft dit dus niet opnieuw aan te vragen.

U heeft eerder bijzonder uitstel van betaling gekregen en u hebt uw belastingschuld al volledig betaald. U kunt opnieuw bijzonder uitstel van betaling aanvragen. De Belastingdienst laat u zo snel mogelijk weten hoe u dat doet.

U heeft niet eerder bijzonder uitstel van betaling aangevraagd. U kunt voor de 1e keer bijzonder uitstel van betaling aanvragen. De Belastingdienst laat u zo snel mogelijk weten hoe u dat doet.

Let op: het is wel belangrijk dat u tijdig u belastingaangiften blijft indienen.

Lage tarief van de invorderingsrente langer op 0,01%

Het lage tarief van de invorderingsrente blijft nog een half jaar langer op bijna nul (0,01%). Daarna gaat de rente stapsgewijs naar het oude niveau van 4%. Dit betekent dat op 1 juli 2022 het percentage invorderingsrente naar 1% gaat en op 1 januari 2023 naar 2%, om vervolgens in 2 stappen uit te komen op 4% op 1 januari 2024.

QR-code-subsidie via gemeente

Gemeenten stellen een subsidie beschikbaar om te ondersteunen bij de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs. Er wordt ondersteund door middel van het financieel tegemoetkomen van horecaondernemers en sportorganisaties in de gemeente. Het betreft subsidie voor ondernemers die verplicht het coronatoegangsbewijs van bezoekers/gasten controleren bij binnenkomst en daarvoor extra kosten maken. Voor deze activiteiten kan een tegemoetkoming in de kosten worden aangevraagd. Let op, per gemeente zijn hier verschillen in. Vraag dus bij uw gemeente hoe en wanneer de regeling moet worden aangevraagd. Het zijn best behoorlijke bedragen, die in de duizenden euro’s lopen (tot soms 12.000,-). De subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst totdat het subsidieplafond is bereikt. Wacht dus niet te lang. Bewaar bewijsstukken want bij uw aanvraag dient u een begroting van de gemaakte kosten en een bewijs van betaling (factuur, loonstrook, bankafschrift) mee te zenden. Informeer bij uw gemeente.

 
 


TOP